SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13430
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13430Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13430
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou
Anglický názov: Packaging. Requirements for packaging recoverable by material recycling
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.030.50, 55.020
Triediaci znak: 77 7007
Úroveň zapracovania: idt EN 13430:2004
Vestník: 12/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13430:2002-04 (77 7007)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky, podľa ktorých sa môže obal klasifikovať ako zhodnotiteľný vo forme materiálovej recyklácie, pričom zohľadňuje pokračujúci vývoj obalov, ako aj technológií zhodnotenia a udáva postupy na určenie zhody s týmito požiadavkami.Obsah normy STN EN 13430
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky 7
4.1 Použitie 7
4.2 Hodnotenie obalu 7
4.3 Prehlásenie recyklovateľného percenta 7
4.4 Zhoda obalu s týmto dokumentom (materiálová recyklácia) 7
4.5 Podporná dokumentácia 7
Príloha A (normatívna) Postupy na vypracovanie požiadaviek na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou 8
A.1 Cieľ 8
A.2 Kontrola konštrukcie/zloženia a spracovania obalu 8
A.3 Vhodnosť dostupnej technológie na recykláciu 8
A.4 Vplyvy na životné prostredie spôsobené recykláciou obalu po použití 8
Príloha B (normatívna) Postup na hodnotenie kritérií recyklovateľnosti 10
B.1 Cieľ 10
B.2 Kritériá návrhu 10
B.3 Výrobné kritériá 11
B.3.1 Zloženie surovín a materiálov vo výrobe, pri konverzii a plnení 11
B.3.2 Kontrola zmien počas spracovania 11
B.4 Kritériá použitia 11
B.4.1 Nezaujatosť k základným požiadavkám 11
B.4.2 Kritériá na vyprázdnenie konečným používateľom 11
B.4.3 Kritériá na triedenie konečným používateľom 11
B.5 Kritériá na zber/triedenie 11
B.6 Poznámka k prílohe B – Identifikácia materiálu 12
Príloha C (informatívna) Príklad vyhlásenia o zhode, aby sa obal po použití mohol zhodnotiť
materiálovou recykláciou 13
Príloha D (informatívna) – Príklady vyhlásenia hmotnostného percenta materiálu dostupného
na recykláciu 16
Príloha ZA (informatívna) Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 94/62/ES 21
Literatúra 22