Tlačiť

STN EN 13431Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13431
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti
Anglický názov: Packaging. Requirements for packaging recoverable in the form of energy rocevery, including specification of minimum inferior calorific value
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.030.99, 55.020
Triediaci znak: 77 7008
Úroveň zapracovania: idt EN 13431:2004
Vestník: 12/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13431:2002-04 (77 7008)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky na obaly, aby sa mohli uznať za zhodnotiteľné vo forme energie.Obsah normy STN EN 13431
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Špecifikácia minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti (minimálna čistá kalorická výhrevnosť) 7
5 Požiadavky 8
6 Postupy 8
Príloha A (normatívna) – Stanovenie tepelného zisku a špecifikácia teoretickej minimálnej
nízkokalorickej výhrevnosti (minimálnej čistej kalorickej výhrevnosti) 9
Príloha B (informatívna) – Odvodenie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti (minimálnej čistej
kalorickej výhrevnosti) obalu pri umožnení optimalizácie energetického zhodnocovania
v reálnom priemyselnom systéme 10
Príloha C (informatívna) – Látky a materiály zodpovedné za negatívny účinok na proces
energetického zhodnocovania a materiály, kombinácie materiálov alebo konštrukcia obalov
zodpovedné za problémy počas procesu energetického zhodnocovania 14
Príloha D (informatívna) – Príklad štruktúry vyhlásenia o zhode s týmto dokumentom 15
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 94/62/ES 16
Literatúra . 17