Tlačiť

STN EN 12235


Označenie: STN EN 12235 zrušená
Slovenský názov: Povrchy pre športové areály. Stanovenie odrazu lopty
Anglický názov: Surfaces for sports areas - Determination of vertical ball behaviour
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia: 1. 1. 2014
Jazyk: EN
ICS: 97.220.20
Triediaci znak: 73 5922
Úroveň zapracovania: idt EN 12235:2004
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 07/06
Nahradzujúce normy: STN EN 12235:2014-01 (73 5922)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: