SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14457
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14457


Označenie: STN EN 14457 zrušená
Slovenský názov: Všeobecné požiadavky na súčasti špecificky určené na použitie pre bezryhovú výstavbu kanalizačných potrubí a stôk
Anglický názov: General requirements for components specifically designed for use in trenchless construction of drains and sewers
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2005
Dátum zrušenia: 1. 6. 2005
Jazyk: EN
ICS: 93.030
Triediaci znak: 73 6736
Úroveň zapracovania: idt EN 14457:2004
Vestník: 12/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14457:2005-06 (73 6736)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Rozpracovanie prekladom
Predmet normy:Obsah normy STN EN 14457
Obsah
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície, značky a skratky 6
4 Funkčné a rozmerové požiadavky 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Rozmery 8
4.2.1 Menovitá svetlosť 8
4.2.2 Priemery 8
4.2.3 Tolerancia priemerov 8
4.2.4 Priamosť 8
4.2.5 Pravouhlosť čelných plôch 9
4.2.6 Dĺžka rúry 9
4.2.7 Plynulosť dna 9
4.3 Hladkosť vnútorného povrchu 10
4.4 Vzhľad 10
4.5 Spoje 10
4.6 Odolnosť proti korózii 10
4.7 Odolnosť proti oderu 10
4.8 Odolnosť proti vysokotlakovému čisteniu 10
4.9 Upraviteľnosť 10
4.10 Povlaky a výstelky 10
4.11 Dlhodobé správanie 10
4.12 Trvanlivosť 11
4.13 Únosnosť 11
4.14 Tesnosť 11
4.15 Teplota 11
5 Skúšobné metódy 11
5.1 Všeobecne 11
5.2 Meranie priemeru a hrúbky stien 11
5.2.1 Vnútorný priemer driekov rúr 11
5.2.2 Vonkajší priemer driekov rúr 11
5.3 Meranie odchýlky od priamosti driekov rúr 12
5.4 Meranie odchýlky od pravouhlosti koncov rúr 12
5.5 Plynulosť dna 12
5.6 Skúšky vodotesnosti 12
5.6.1 Skúška rúr 12
5.6.2 Skúška spojov rúr 12
5.7 Skúšky vzduchotesnosti 14
6 Označovanie 14
Príloha A (informatívna) – Príklady spojov 15
Literatúra 18