SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 306
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 306


Označenie: STN EN ISO 306 zrušená
Slovenský názov: Plasty. Materiály z termoplastov. Stanovenie teploty mäknutia podľa Vicata (VST) (ISO 306: 2004)
Anglický názov: Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening temperature (VST) (ISO 306:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2005
Dátum zrušenia: 1. 6. 2005
Jazyk: EN
ICS: 83.080.20
Triediaci znak: 64 0521
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 306:2004, idt ISO 306:2004
Vestník: 12/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 306:2005-06 (64 0521)
Nahradené normy: STN EN ISO 306:1999-12 (64 0521)
Poznámka vo Vestníku: (Rozpracovanie prekladom)
Predmet normy:Obsah normy STN EN ISO 306
Obsah
strana
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Podstata skúšky 6
4 Zariadenie 6
5 Skúšobné telesá 10
6 Kondicionovanie 11
7 Postup skúšky 11
8 Opakovateľnosť 11
9 Protokol o skúške 12
Príloha A (informatívna) – Porovnávanie VST výsledkov získaných z vyhrievacieho
kúpeľa a z jednotky s priamym dotykovým vyhrievaním telesa 13
Príloha B (informatívna) – Opakovateľnosť 15