Tlačiť

STN EN 1253-1


Označenie: STN EN 1253-1 zrušená
Slovenský názov: Vpusty v budovách. Časť 1: Požiadavky
Anglický názov: Gullies for buildings. Part 1: Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2005
Dátum zrušenia: 1. 8. 2015
Jazyk: SK
ICS: 91.140.80
Triediaci znak: 73 6765
Úroveň zapracovania: idt EN 1253-1:2003
Vestník: 02/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1253-1:2015-08 (73 6765)
Nahradené normy: STN EN 1253-1:2004-01 (73 6765)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma obsahuje zatriedenie vpustov, smernice na ich umiestnenie a požiadavky na výrobu, navrhovanie, zhotovenie a označovanie továrensky vyrobených vpustov do budov bez ohľadu na materiál na použitie v gravitačných systémoch odkanalizovania budov vrátane podtlakových systémov.Obsah normy STN EN 1253-1
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Intenzita zaťaženia 10
5 Miesta použitia 10
5.1 Všeobecne 10
5.2 Výnimky 10
6 Menovité svetlosti 10
7 Materiály 11
8 Navrhovanie a výroba 11
8.1 Všeobecne 11
8.2 Vonkajší vzhľad 11
8.3 Hĺbka vodného uzáveru 11
8.4 Odolnosť vodného uzáveru proti tlaku 11
8.5 Otvory v mrežiach 11
8.6 Ochrana proti upchatiu: vpusty so zápachovými uzávermi 12
8.6.1 Prístup na čistenie 12
8.6.2 Samočistiaca schopnosť 12
8.6.3 Predchádzanie upchatiu 12
8.7 Bočné prítoky 12
8.8 Tepelné správanie vpustov 13
8.8.1 Namáhanie vpustov zmenami teploty 13
8.8.2 Prídavné podmienky na osádzanie a skúšanie vpustov v podlahách s pružnou krytinou 13
8.8.3 Strešné vtoky 13
8.8.4 Správanie vpustov pri styku s horúcou živicou alebo asfaltom 13
8.9 Tesnosť 13
8.9.1 Tesnosť proti prenikaniu zápachu: vpusty so zápachovými uzávermi 13
8.9.2 Vodotesnosť tela vpustov 13
8.9.3 Vpusty a strešné vtoky na pripojenie tesniacej fólie 13
8.9.4 Vpusty na pripojenie pružnej podlahovej krytiny 14
8.9.5 Vpusty vybavené pripájacou fóliou už pri výrobe 14
8.9.6 Vodotesnosť nadstavcov 14
8.10 Mechanická pevnosť 14
8.10.1 Nadstavce vpustov na pripojenie pružnej podlahovej krytiny 14
8.10.2 Sťahovací prstenec fólie 14
8.10.3 Vpusty vybavené pripájacou membránou už pri výrobe 14
8.11 Prietoky 14
8.11.1 Prietok cez mrežu 14
8.11.2 Prietok cez mrežu a bočnými prípojkami 14
8.11.3 Prietok bočnými prípojkami 15
8.12 Strešné vtoky pre podtlakové odvodňovacie systémy 15
8.12.1 Použiteľnosť 15
8.12.2 Súčiniteľ tlakovej straty 16
9 Označovanie 16
10 Kontrola kvality 16
Príloha A (informatívna) Odchýlka typu A 17