Tlačiť

STN EN ISO 7840


Označenie: STN EN ISO 7840 zrušená
Slovenský názov: Malé plavidlá. Hadice s požiarnou odolnosťou (ISO 7840: 2004)
Anglický názov: Small craft. Fire-resistant fuel hoses (ISO 7840:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2005
Dátum zrušenia: 24. 7. 2014
Jazyk: SK
ICS: 47.080
Triediaci znak: 32 5523
Úroveň zapracovania: idt ISO 7840:2004, idt EN ISO 7840:2004
Vestník: 02/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 3/09, 6/08, 11/12, 8/10, 7/13, 7/07, 2/05, 7/12, 1/11,
Nariadenie vlády: 417/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 7840:2013-12 (32 2200)
Nahradené normy: STN EN ISO 7840:2004-08 (32 5523)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje všeobecné požiadavky a fyzikálne skúšky na hadice s požiarnou odolnosťou na prívod benzínu a nafty navrhnuté na pracovný tlak nepresahujúci 0,34 MPa pri hadiciach s menovitou svetlosťou do 10 mm vrátane a 0,25 MPa pri hadiciach s väčšou svetlosťou na plavidlách s dĺžkou trupu do 24 m.Obsah normy STN EN ISO 7840
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Všeobecné požiadavky 6
4 Menovitá svetlosť 6
5 Fyzikálne skúšky na hotových hadiciach 6
5.1 Kritický vnútorný tlak 6
5.2 Skúška nasávacieho odporu 7
5.3 Zmena objemu v kvapaline C 7
5.4 Zníženie hmotnosti v kvapaline C 7
5.5 Požiarna odolnosť 7
5.6 Vplyv ozónu 7
5.7 Presakovanie paliva 7
5.8 Skúška krehnutia za studena 8
5.9 Skúška oteru: 38 mm a väčšie plniace palivové hadice s vloženým spevňovacím špirálovým drôtom 8
5.10 Odolnosť proti sálavému teplu 8
5.11 Skúška odolnosti proti oleju 8
5.12 Skúška priľnavosti 8
6 Označovanie 8
Príloha A (normatívna) – Skúška ohňom 10
Príloha B (normatívna) – Skúška presakovania paliva (alebo rovnocenná skúšobná metóda) 12
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi normami 14
Príloha ZB (informatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné vydania so zodpovedajúcimi európskymi normami 15