SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13120
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13120


Označenie: STN EN 13120 zrušená
Slovenský názov: Vnútorné clony. Požiadavky na bezpečnosť
Anglický názov: Internal blinds. Performance requirements including safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2005
Dátum zrušenia: 1. 6. 2009
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6259
Úroveň zapracovania: idt EN 13120:2004
Vestník: 02/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13120:2009-06 (74 6259)
Nahradené normy: STN EN 13120:2004-11 (74 6259)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje funkčné požiadavky, ktoré musia vnútorné clony splniť, ak sú osadené do stavby. Zaoberá sa tiež významnými nebezpečenstvami pri konštrukcii, doprave, montáži, ovládaní a údržbe clôn.Obsah normy STN EN 13120
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Ovládacia sila 8
5 Konštrukcia ovládacieho mechanizmu – Diagramy HPV (hodnota ľudskej ťahovej sily) 9
6 Nesprávne ovládanie 11
7 Mechanická trvanlivosť (opakované ovládacie cykly) 13
8 Bezpečnosť pri používaní 14
9 Hygiena, zdravie a životné prostredie 15
10 Tepelný odpor 15
11 Vzhľad 15
12 Trvanlivosť 19
13 Manipulácia a skladovanie 21
14 Informácie na používanie 21
Príloha A (informatívna) – Stanovenie vnútorných podmienok ovzdušia (Vnútorné prostredie) 24
Príloha B (normatívna) – Zoznam významných nebezpečenstiev 25
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k smerniciam ES 26
Literatúra 27