SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 215
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 215


Označenie: STN EN 215 zrušená
Slovenský názov: Termostatické radiátorové ventily. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Thermostatic radiator valves. Requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2005
Dátum zrušenia: 1. 4. 2020
Jazyk: SK
ICS: 91.140.10
Triediaci znak: 13 7302
Úroveň zapracovania: idt EN 215:2004
Vestník: 03/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *A1 V 08/06
Nahradzujúce normy: STN EN 215:2020-04 (13 7302)
Nahradené normy: STN EN 215:2005-01 (13 7302), STN 13 7315:2001-12, STN EN 215-1+AC1:1997-09 (13 7302)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN 215
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Značky a skratky 11
5 Požiadavky 11
5.1 Rozmery 11
5.2 Mechanické vlastnosti 12
5.3 Funkčné vlastnosti 12
5.4 Trvanlivosť a odolnosť proti účinkom teploty 13
6 Skúšobné zariadenie a skúšobné metódy 13
6.1 Skúšobné zariadenie 13
6.2 Prietokové charakteristiky termostatických ventilov 17
6.3 Skúšky mechanických vlastností 19
6.4 Skúšky funkčných vlastností 23
6.5 Plánovanie skúšok 27
7 Technické údaje, ktoré musí výrobca uvádzať v návode na obsluhu a montáž 29
Príloha A (normatívna) – Termostatické radiátorové ventily, rozmery a podrobnosti na ich pripojenie 31
Príloha B (informatívna) – Stupeň turbulencie prúdenia vzduchu v miestnosti 35
Literatúra 36