SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 789
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 789Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 789
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Určovanie mechanických vlastností dosiek na báze dreva
Anglický názov: Timber structures. Test methodes. Determination of mechanical properties of wood-based panels
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 79.060.01
Triediaci znak: 73 2820
Úroveň zapracovania: idt EN 789:2004
Vestník: 03/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 789:2001-05 (73 2820)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje metódy na určovanie niektorých mechanických vlastností obchodných výrobkov na báze dreva určených na nosné drevené konštrukcie.Obsah normy STN EN 789
Obsah
strana
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Značky a skratky 7
5 Odber skúšobných vzoriek 8
5.1 Odber dosiek 8
5.2 Odber skúšobných vzoriek 8
6 Príprava skúšobných telies 10
6.1 Klimatizovanie 10
6.2 Rozmery skúšobných telies 10
6.2.1 Metóda merania 10
6.2.2 Postup merania 10
6.3 Obsah vlhkosti 10
6.3.1 Metóda merania 10
6.3.2 Postup merania 10
6.4 Hustota 10
6.4.1 Metóda merania 10
6.4.2 Postup merania 10
7 Vlastnosti v ohybe 11
7.1 Skúšobné teleso 11
7.2 Zaťažovacie zariadenie 11
7.3 Zaťažovacia metóda 11
7.4 Postup skúšky 11
7.4.1 Rýchlosť zaťažovania 11
7.4.2 Meranie dĺžky a deformácie 12
7.5 Vyjadrenie výsledkov 12
7.5.1 Modul pružnosti a ohybová tuhosť 12
7.5.2 Pevnosť v ohybe a ohybový moment 13
8 Vlastnosti v tlaku rovnobežne s rovinou dosky 13
8.1 Skúšobné teleso 13
8.2 Zaťažovacie zariadenie 13
8.3 Zaťažovacia metóda 13
8.4 Postup skúšky 14
8.4.1 Rýchlosť zaťažovania 14
8.4.2 Meranie dĺžky a deformácie 14
8.5 Vyjadrenie výsledkov 14
8.5.1 Modul pružnosti v tlaku a tuhosť 14
8.5.2 Pevnosť v tlaku 14
9 Vlastnosti v ťahu 14
9.1 Skúšobné teleso 14
9.2 Zaťažovacie zariadenie 15
9.3 Zaťažovacia metóda 15
9.4 Postup skúšky 15
9.4.1 Rýchlosť zaťažovania 15
9.4.2 Meranie dĺžky a deformácie 15
9.5 Vyjadrenie výsledkov 16
9.5.1 Modul pružnosti v ťahu a tuhosť 16
9.5.2 Pevnosť v ťahu 16
10 Vlastnosti v šmyku kolmo na rovinu dosky 16
10.1 Skúšobné teleso 16
10.2 Zaťažovacie zariadenie 16
10.3 Meranie deformácie 16
10.4 Zaťažovacia metóda 17
10.5 Postup skúšky 17
10.5.1 Rýchlosť zaťažovania 17
10.5.2 Meranie deformácie 17
10.5.3 Spôsob porušenia 17
10.6 Vyjadrenie výsledkov 18
10.6.1 Modul pružnosti v šmyku kolmo na rovinu dosky 18
10.6.2 Pevnosť v šmyku kolmo na rovinu dosky 18
11 Vlastnosti v šmyku rovnobežne s rovinou dosky 18
11.1 Skúšobné teleso 18
11.2 Zaťažovacie zariadenie 18
11.3 Zaťažovacia metóda 18
11.4 Postup skúšky 19
11.4.1 Rýchlosť zaťažovania 19
11.4.2 Meranie deformácie 19
11.5 Vyjadrenie výsledkov 19
11.5.1 Pevnosť v šmyku rovnobežne s rovinou dosky 19
11.5.2 Modul pružnosti v šmyku rovnobežne s rovinou dosky 19
12 Protokol o skúške 20
12.1 Všeobecne 20
12.2 Všeobecné údaje 21
12.3 Údaje o materiály 21
12.4 Údaje o jednotlivých skúšobných telesách 21
12.5 Údaje o fyzikálnych vlastnostiach 21
12.6 Doplňujúce údaje 21
12.7 Údaje o odbere vzoriek 21
12.8 Charakteristické hodnoty 21
Príloha A (normatívna) – Skúšobné telesá na skúšku v tlaku 22
Príloha B (normatívna) – Skúšobné telesá na skúšku v šmyku kolmo na rovinu dosky 25
Príloha C (normatívna) – Skúšobné telesá na skúšku v šmyku rovnobežne s rovinou dosky 27
Príloha D (informatívna) – Vlastnosti v tlaku kolmo na rovinu (nosnej) dosky 28
Literatúra 30