SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 4126-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 4126-6


Označenie: STN EN ISO 4126-6 zrušená
Slovenský názov: Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 6: Používanie, výber a inštalácia bezpečnostných zariadení s prietržnou membránou (ISO 4126-6: 2003)
Anglický názov: Safety devices for protection against excessive pressure. Part 6: Application, selection and installation of bursting disc safety devices (ISO 4126-6:2003)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2005
Dátum zrušenia: 1. 1. 2015
Jazyk: SK
ICS: 13.240
Triediaci znak: 13 6680
Úroveň zapracovania: idt ISO 4126-6:2003, idt EN ISO 4126-6:2003, idt EN ISO 4126-6:2003/AC:2006
Vestník: 03/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 03/07
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 4126-6:2015-01 (13 6668)
Nahradené normy: STN EN ISO 4126-6:2004-06 (13 6668)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma obsahuje odporúčania na používanie, výber a inštaláciu bezpečnostných zariadení s prietržnou (poistnou) membránou, ktoré sa používajú na ochranu pred nadmerným tlakom a/alebo nadmerným vákuom.Obsah normy STN EN ISO 4126-6
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Značky a jednotky 10
5 Používanie 11
6 Výber 12
6.1 Výber bezpečnostných zariadení s prietržnou membránou 12
6.2 Výber prevádzkovej tolerancie 13
7 Inštalácia 16
7.1 Všeobecne 16
7.2 Umiestnenie bezpečnostných zariadení s prietržnou membránou 16
7.3 Inštalácia bezpečnostných zariadení s prietržnou membránou 17
Príloha A (informatívna) – Údaje, ktoré musí odberateľ poskytnúť výrobcovi 18
A.1 Všeobecne 18
A.2 Údaje o používaní 18
A.3 Prevádzkové údaje bezpečnostného zariadenia s prietržnou membránou 18
A.4 Podrobnosti o inštalácii 18
A.5 Osobitné údaje 19
A.6 Jazyk 19
A.7 Výmena prietržnej membrány 19
Príloha B (informatívna) – Pokyny na stanovenie časového intervalu výmeny prietržnej membrány 20
B.1 Úvod 20
B.2 Bezpečnostné zariadenia s prietržnou membránou 20
B.3 Časový interval výmeny 20
B.4 Metódy stanovenia časového intervalu výmeny 21
Príloha C (informatívna) – Výtok zo systému na uvoľňovanie tlaku 22
C.1 Všeobecne 22
C.2 Metóda zjednodušeného priblíženia 22
C.3 Metóda úplného priblíženia 26
Príloha D (informatívna) – Odvodenie súčiniteľa stlačiteľnosti Zo 27
Príloha E (informatívna) – Skúšky prietoku bezpečnostným zariadením s prietržnou membránou 28
E.1 Rozsah použiteľnosti 28
E.2 Skúšobné požiadavky 28
E.3 Skúšobné metódy 31
E.4 Skúšobný postup 32
E.5 Stanovenie odporového súčiniteľa prúdenia KR 33
E.6 Používanie odporového súčiniteľa prúdenia KR 35
Literatúra 37