SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60998-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60998-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60998-1
Slovenský názov: Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Connecting devices for low voltage circuits for household and similar purposes. Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.120.20
Triediaci znak: 37 0670
Úroveň zapracovania: mod IEC 60998-1:2002, idt EN 60998-1:2004
Vestník: 03/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 7/05, 6/10, 8/11, 10/13, 11/07, 10/08, 3/06, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 60998-1:1999-08 (37 0670)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60998 platí na spájacie zariadenia ako samostatné jednotky na spájanie dvoch alebo viacerých elektrických medených vodičov (zodpovedajúcich IEC 60228 alebo IEC 60344), tuhých (plných alebo lanovaných) alebo ohybných, s prierezom od 0,2 mm2 do 35 mm2 vrátane, s menovitým striedavým napätím maximálne 1 000 V pri frekvencii do 1 000 Hz vrátane a s menovitým jednosmerným napätím maximálne 1 500 V tam, kde je elektrická energia použitá pre domácnosť a podobné účely.Obsah normy STN EN 60998-1
Obsah
Strana

1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Všeobecne 10
5 Všeobecné podmienky pri skúškach 10
6 Hlavné charakteristiky 10
7 Triedenie 11
8 Označovanie 12
9 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 12
10 Pripájanie vodičov 13
11 Konštrukcia 13
12 Odolnosť proti starnutiu, vlhkosti, vnikaniu pevných predmetov a škodlivému vnikaniu vody 14
13 Izolačný odpor a elektrická pevnosť 15
14 Mechanická pevnosť 17
15 Oteplenie 18
16 Odolnosť proti teplu 19
17 Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty 20
18 Odolnosť izolačného materiálu proti nadmernému teplu a ohňu 20
19 Odolnosť izolačného materiálu proti plazivým prúdom 21
20 Požiadavky na EMC 22
Príloha A (informatívna) – Schematické znázornenie spájacích zariadení ako podklad pre definície 23


Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 25
Príloha ZB (normatívna) – Špeciálne národné podmienky 26
Obrázok 1 – Zariadenie s jednou svorkou …………………….22
Obrázok 2 – Zariadenie s viacerými svorkami …………………….22
Tabuľka 1 – Vzťah medzi menovitým izolačným napätím a skúšobným napätím 16
Tabuľka 2 – Vzťah medzi menovitým pripájacím rozsahom a skúšobným prúdom 19
Tabuľka 3 – Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty 20