SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 74 6210
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 74 6210


Označenie: STN 74 6210 zrušená
Slovenský názov: Plastové a kovové okná. Základné ustanovenia, rozmery, požiadavky
Anglický názov: Plastic and metal windows. Basic regulations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2005
Dátum zrušenia: 1. 2. 2014
Jazyk: SK
ICS: 01.040.91, 91.060.50
Triediaci znak: 74 6210
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 74 6210:2014-02
Nahradené normy: STN 74 6210:1985-02
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na navrhovanie, výrobu, kontrolu kvality, osadzovanie, dodávanie a skladovanie plastových a kovových okien (ďalej okien) alebo okien, ktorých hlavnú ) nosnú (statickú) funkciu plní plastový alebo kovový materiál.Obsah normy STN 74 6210
Obsah
Strana

1 Predmet normy 5
2 Triedenie okien 5
3 Technické požiadavky 6
4 Skúšanie 13
5 Dodávanie a preverovanie dodávok 13
6 Označovanie, balenie, doprava a skladovanie 14