SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13561
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13561


Označenie: STN EN 13561 zrušená
Slovenský názov: Vonkajšie clony. Požiadavky na bezpečnosť
Anglický názov: External blind. Performance requirements including safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2005
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6258
Úroveň zapracovania: idt EN 13561:2004
Vestník: 02/05
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 2/08, 4/09, 11/08, 7/05, 4/06, 7/07, 5/08, 10/05,
Nariadenie vlády: 310/2004 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13561+A1:2009-06 (74 6258)
Nahradené normy: STN EN 13561:2004-11 (74 6258)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje funkčné požiadavky, ktoré musia vonkajšie clony splniť, ak sú osadené do stavby. Zaoberá sa aj významnými nebezpečenstvami pri konštrukcii, doprave, montáži, ovládaní a údržbe clôn.Obsah normy STN EN 13561
Predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Odolnosť proti vetru 11
5 Odolnosť proti vodnej kapse (zadržaniu vody) 18
6 Odolnosť proti zaťaženiu snehom 19
7 Ovládanie 19
8 Konštrukcia ovládacieho mechanizmu – Diagramy HPV (hodnota ľudskej ťahovej sily) 20
9 Nesprávne ovládanie 23
10 Mechanická trvanlivosť (opakované ovládacie cykly) 25
11 Ovládanie za mrazivých podmienok 27
12 Bezpečnosť pri používaní 27
13 Hygiena, zdravie a životné prostredie 30
14 Tepelný odpor 30
15 Trvanlivosť 30
16 Vzhľadové vlastnosti 32
17 Manipulácia a skladovanie 33
18 Informácie o používaní 34
19 Hodnotenie zhody 36
Príloha A (normatívna) - Tkaniny – Stanovenie predĺženia tkanín na rolety (markízy) pri statickom
zaťažení – Skúšobná metóda 38
Príloha B (normatívna) - Zoznam významných nebezpečenstiev 43
Príloha ZA (informatívna) - Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce ustanovenia smernice ES
o stavebných výrobkoch (89/106/EEC) 44
Príloha ZB (informatívna) - Vzťah tejto európskej normy k smerniciam ES 48
Literatúra 49