SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12446
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12446


Označenie: STN EN 12446 zrušená
Slovenský názov: Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho plášťa
Anglický názov: Chimneys. Components. Concrete outer wall elements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2005
Dátum zrušenia: 1. 4. 2013
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4214
Úroveň zapracovania: idt EN 12446:2003
Vestník: 04/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 7/05, 4/06, 4/11, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12446:2012-04 (73 4214)
Nahradené normy: STN EN 12446:2004-08 (73 4205)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje materiály, požiadavky na rozmery a vyhotovenie prefabrikovaných betónových prvkov vonkajšieho plášťa na komíny vrátane ich tvaroviek.Obsah normy STN EN 12446
Normal;heading 1,Nadpis 10,1.,Heading;heading 2,.1.1,.1.1.;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;header,Záhlavie
normy;Textový nadpis;Malinké;Názov normy;Podnadpis;footer;Body Text 2;petit;Body Text;Document Map;Body Text 2;Body Text Indent 2;Body Text Indent
3;Body Text 3;footnote text;obsah EN;obsah oddiel;Text EN normy;Poznámka;Nadpis kapitoly;Nadpis oddielu;popis obrázku;text normy;text ENV;Text
tabulky;peter;Pata;Nadpis;Eíslo seznamu;Zna;Zna1;Oádka;Standardní text;List Bullet;List Bullet 2;List Bullet 3;List Bullet 4;List Bullet 5;Obrázek;
List;List Continue 3;List 2;Zobraziť spiatočnú adresu;List 3;List Continue;Normal Indent;List Continue 4;List Continue 2;tabulka;Hlavny nadpis;Nadpis
8_IMP;Text0;Text1;nadpis0;Text bubliny;Body Text 2;Písmo tabulky;a2;a3;a4;a5;a6;ANNEX;RefNorm;Term(s);TermNum;Definition;Štýl1;Plain Text;toc
1;Nadpis tabuľky;normal;normalVyrazny;poznamka;normalCisViacur;normalVyrazny12;normalVyrazny14;Obsah
strana
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Materiály a označenie prvkov vonkajšieho plášťa 8
4.1 Materiály 8
4.2 Označovanie a kategórie 8
5 Výstuž 9
6 Povrchová úprava 9
7 Tvar, rozmery a tolerancie 9
7.1 Tvar 9
7.2 Rozmery 9
7.3 Tolerancie 9
7.4 Pravouhlosť koncov 10
8 Prevádzkové požiadavky 10
8.1 Tepelná odolnosť 10
8.2 Odolnosť voči vyhoreniu sadzí 10
8.3 Tepelný odbor 11
8.4 Pevnosť v tlaku 11
8.5 Objemová hmotnosť 12
8.6 Mrazuvzdornosť 12
8.7 Pevnosť v ohybe pri zaťažení vetrom 12
9 Označenie 12
9.1 Všeobecne 12
9.2 Teplotné kategórie 12
9.3 Kategórie požiarnej odolnosti 13
10 Označovanie 13
11 Údaje o výrobku 13
12 Hodnotenie zhody 14
12.1 Počiatočná skúška typu 14
12.2 Ďalšie skúšky typu 14
12.3 Vnútropodniková kontrola výroby 14
Príloha A (normatívna) – Skúšobné metódy 15
A.1 Tepelná odolnosť a odolnosť voči vyhoreniu sadzí 15
A.1.1 Prístroj 15
A.1.2 Skúšobná zostava 15
A.1.3 Skúšobné prostredie a kondicionovanie 16
A.1.4 Postup 17
Príloha B (normatívna) – Požiadavky na preberací plán podľa ISO 2859-1
pri prípustnej úrovni kvality (AQL) NÁRODNÁ POZNÁMKA. – AQL = Acceptable Quality Level.) a kontrolnej úrovni S2 kontroly 19
B.1 Stanovenie kritérií prijateľnosti 19
B.1.1 Kontrola jedným výberom 19
B.1.2 Kontrola dvojitým výberom 19
B.2 Normálna kontrola 20
B.3 Od normálnej k zmiernenej kontrole 21
B.4 Od zmiernenej k normálnej kontrole 21
B.5 Sprísnená kontrola 22
B.6 Od sprísnenej k normálnej kontrole 22
B.7 Prerušenie kontroly 22
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce
ustanovenia smernice ES o stavebných výrobkoch 23
Literatúra 27