SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13384-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13384-1


Označenie: STN EN 13384-1 zrušená
Slovenský názov: Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív
Anglický názov: Chimneys. Thermal and fluid dynamic calculation methods. Part 1: Chimneys serving one appliance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2005
Dátum zrušenia: 1. 5. 2010
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4206
Úroveň zapracovania: idt EN 13384-1:2002/AC:2003, idt EN 13384-1:2002
Vestník: 04/05
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena A1 V 05/06
Nahradzujúce normy: STN EN 13384-1+A2:2010-05 (73 4206)
Nahradené normy: STN EN 13384-1:2004-01 (73 4206)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje metódy výpočtu tepelných prietokových charakteristík komínov s pripojením jedného spotrebiča palív.Obsah normy STN EN 13384-1
Normal;heading 1,Nadpis 10,1.,Heading;heading 2,.1.1,.1.1.;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;header,Záhlavie
normy;Textový nadpis;Malinké;Názov normy;Podnadpis;footer;Body Text 2;petit;Body Text;Document Map;Body Text 2;Body Text Indent 2;Body Text Indent
3;Body Text 3;footnote text;obsah EN;obsah oddiel;Text EN normy;Poznámka;Nadpis kapitoly;Nadpis oddielu;popis obrázku;text normy;text ENV;Text
tabulky;peter;Pata;Nadpis;Eíslo seznamu;Zna;Zna1;Oádka;Standardní text;List Bullet;List Bullet 2;List Bullet 3;List Bullet 4;List Bullet 5;Obrázek;
List;List Continue 3;List 2;Zobraziť spiatočnú adresu;List 3;List Continue;Normal Indent;List Continue 4;List Continue 2;tabulka;Hlavny nadpis;Nadpis
8_IMP;Text0;Text1;nadpis0;Text bubliny;Body Text 2;Písmo tabulky;a2;a3;a4;a5;a6;ANNEX;RefNorm;Term(s);TermNum;Definition;Štýl1;Plain Text;toc
1;Nadpis tabuľky;normal;normalCisViacur;Sty1;Sty2;normalVyrazny;Obsah tabuľky;Popisok;Ilustrácia;Obsah rámca;Obsah;Vodorovná čiara;N1;N2;poznamka;N3;
normalVyrazny14;normalVyrazny12;annotation text;nadpis1;nadpis2;nadpis_3;Style Body Text 2 + Arial 10 pt Bold Black1;ANNEXN;ANNEXZ;bibliography;Body
Text First Indent 2;Example;Figure footnote;Figure title;Foreword;Formula;Introduction;List Number;List Number 2;List Number 3;List Number 4;MSDNFR;
na2;na3;na4;na5;na6;Note;p2;p3;p4;p5;p6;Special;Table footnote;Table title;zzBiblio;zzContents;zzCopyright;zzCover;zzForeword;zzHelp;zzIndex;
zzLc5;zzLc6;zzLn5;zzLn6;zzSTDTitle;CHAMPSEU;CHAMPSFR;CHAMPSGEN;List Number 5;Block Text;Body Text First Indent;Closing;Date;envelope address;envelope
return;List 4;List 5;List Continue 5;Message Header;Note Heading;Salutation;Signature;Subtitle;Title;Einrückstrich;Spiegelstrich;Anmerkung;Anhang;
ann1;Obsah
strana
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Značky, názvy a jednotky 8
5 Výpočtové metódy 10
5.1 Všeobecné princípy 10
5.2 Tlakové požiadavky 11
5.2.1 Podtlakové komíny 11
5.2.2 Pretlakové komíny 11
5.3 Teplotné požiadavky 11
5.4 Postup výpočtu 12
5.5 Charakteristické údaje o spalinách spotrebiča palív pri menovitom tepelnom výkone 12
5.5.1 Všeobecne 12
5.5.2 Hmotnostný tok spalín 12
5.5.3 Teplota spalín 13
5.5.4 Najnižší komínový ťah požadovaný spotrebičom palív (PW) pre podtlakový komín 13
5.5.5 Najvyšší pretlak v spotrebiči (Pwo) na výpočet pretlakového komína 13
5.6 Charakteristické údaje na výpočet 14
5.6.1 Všeobecne 14
5.6.2 Hodnota drsnosti (r) 14
5.6.3 Tepelný odpor (1/L) 14
5.7 Základné hodnoty na výpočet 14
5.7.1 Teploty vzduchu 14
5.7.2 Atmosférický tlak vonkajšieho vzduchu (pL) 16
5.7.3 Plynná konštanta 16
5.7.4 Hustota vonkajšieho vzduchu (L) 16
5.7.5 Merná tepelná kapacita spalín (cp) 16
5.7.6 Rosný bod spalín (Tsp) 16
5.7.7 Opravný faktor teplotnej nestability (SH) 17
5.7.8 Súčiniteľ bezpečnosti prúdenia (SE) 17
5.8 Určovanie teplôt 17
5.8.1 Všeobecne 17
5.8.2 Výpočet súčiniteľa chladnutia (K) 17
5.8.3 Súčiniteľ prechodu tepla (kb) 18
5.9 Určovanie hustoty spalín a rýchlosti prúdenia spalín 19
5.9.1 Hustota spalín () 19
5.9.2 Rýchlosť prúdenia spalín (wm) 20
5.10 Určovanie tlakov 20
5.10.1 Tlak v sopúchu komína 20
5.10.2 Dosiahnuteľný teoretický ťah spôsobený komínovým efektom (PH) 20
5.10.3 Tlaková strata z komína (PR) 21
5.10.4 Tlak účinkom vetra (PL) 22
5.11 Požadovaný komínový ťah v sopúchu komína (PZe) a najvyšší pretlak v sopúchu
komína (PZoe) 22
5.11.1 Všeobecne 22
5.11.2 Najnižší komínový ťah požadovaný spotrebičom (PW) a najvyšší pretlak v spotrebiči (PWO) 22
5.11.3 Účinná komínová strata v dymovode (PFV) 23
5.11.4 Účinná komínová strata z prívodu spaľovacieho vzduchu (PB) 24
5.12 Teplota vnútornej steny pri ústí komína (Tiob) 25
6 Sekundárny vzduch pre podtlakové komíny 26
6.1 Všeobecne 26
6.2 Výpočtová metóda 26
6.3 Základné hodnoty na výpočet sekundárneho vzduchu 26
6.3.1 Všeobecne 26
6.3.2 Výpočty zmiešavania 26
6.4 Tlaky 27
6.4.1 Účinná komínová strata z prívodu spaľovacieho vzduchu so sekundárnym vzduchom (PBNL) 27
6.4.2 Požadovaný ťah pre zariadenie určené na prívod sekundárneho vzduchu (PNL) 28
6.4.3 Účinné komínové straty pre časť dymovodu pred zariadením na prívod sekundárneho
vzduchu (PFV1) 29
6.4.4 Tlaková požiadavka so sekundárnym vzduchom 29
6.5 Teplotná požiadavka so sekundárnym vzduchom 29
Príloha A (informatívna) – Výpočet tepelných odporov 30
Príloha B (informatívna) – Tabuľky 31
Príloha C (informatívna) – Ukončenie komína vzhľadom na susediace budovy 41
Príloha D (informatívna) – Hraničné krivky kategórií regulátorov ťahu 42
Literatúra 43