Tlačiť

STN EN 14395-1


Označenie: STN EN 14395-1 zrušená
Slovenský názov: Vplyv organických materiálov na pitnú vodu. Organoleptické hodnotenie vody v akumulačných systémoch. Časť 1: Skúšobná metóda
Anglický názov: Influence of organic materials on water intended for human consumption - Organoleptic assessment of water in storage systems - Part 1: Test method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2005
Dátum zrušenia: 1. 12. 2005
Jazyk: EN
ICS: 13.060.20, 13.060.45
Triediaci znak: 75 8703
Úroveň zapracovania: idt EN 14395-1:2004
Vestník: 03/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14395-1:2005-12 (75 8703)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: (Rozpracovanie prekladom)
Predmet normy: