Tlačiť

STN EN 14024Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14024
Slovenský názov: Kovové profily s prerušeným tepelným mostom. Mechanické vlastnosti. Požiadavky, preukazovanie vlastností a skúšky
Anglický názov: Metal profiles with thermal barrier - Mechanical performance - Requirements, proof and tests for assessment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 91.060.10, 91.060.50
Triediaci znak: 74 6211
Úroveň zapracovania: idt EN 14024:2004
Vestník: 03/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: