Tlačiť

STN EN 1462


Označenie: STN EN 1462 zrušená
Slovenský názov: Žľabové háky. Požiadavky a skúšanie
Anglický názov: Brackets for eaves gutters - Requirements and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2005
Dátum zrušenia: 1. 7. 2005
Jazyk: EN
ICS: 91.060.20
Triediaci znak: 74 7706
Úroveň zapracovania: idt EN 1462:2004
Vestník: 03/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1462:2005-07 (74 7706)
Nahradené normy: STN EN 1462:2001-10 (74 7706)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: