SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO/IEC 17020
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO/IEC 17020


Označenie: STN EN ISO/IEC 17020 zrušená
Slovenský názov: Všeobecné kritériá činnosti orgánov rozličných typov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 1998)
Anglický názov: General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:1998)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia: 1. 9. 2012
Jazyk: SK
ICS: 03.120.20
Triediaci znak: 01 5260
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 17020:1998, idt EN ISO/IEC 17020:2004
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO/IEC 17020:2012-09 (01 5260)
Nahradené normy: STN EN 45004:1998-04 (01 5260)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje všeobecné kritériá kompetentnosti nestranných orgánov vykonávajúcich inšpekciu bez ohľadu na odvetvie ich pôsobenia. Špecifikuje aj kritériá nezávislosti.