Tlačiť

STN EN 14497Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14497
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie filtračnej stability
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of the filtration stability
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2147
Úroveň zapracovania: idt EN 14497:2004
Vestník: 04/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 04/07
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: