SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13084-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13084-6


Označenie: STN EN 13084-6 zrušená
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 6: Kovové komínové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie
Anglický názov: Free-standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and execution
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2005
Dátum zrušenia: 1. 11. 2005
Jazyk: EN
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-6:2004
Vestník: 04/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13084-6:2005-11 (73 4112)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN 13084-6
Predhovor 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Materiál 8
4.1 Všeobecne 8
4.2 Ocele 9
5 Všeobecné požiadavky na návrh 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Vložka 9
5.3 Podrobnosti o vložke 9
5.3.1 Kotviace a vodiace prvky 9
5.3.2 Otvory 9
5.3.3 Systém na odvádzanie kondenzátu 10
5.3.4 Tesnenia a škárovacie hmoty 10
5.3.5 Dilatačné škáry 10
5.3.6 Hlava komína 10
5.3.7 Izolácia 10
5.3.8 Vonkajšie oplášťenie 10
5.3.9 Vnútorné ochranné vrstvy 10
5.3.10 Ochrana pred bleskom 11
5.4 Plynotesnosť 11
5.5 Teplotné triedy 12
6 Konštrukčné riešenie 12
6.1 Účinky 12
6.1.1 Všeobecne 12
6.1.2 Stále zaťaženie 12
6.1.3 Zaťaženie vetrom 12
6.1.4 Tepelné účinky 12
6.1.5 Vnútorný tlak za návrhových podmienok 14
6.2 Overovanie 14
6.2.1 Všeobecne 14
6.2.2 Mechanické charakteristiky 14
6.3 Otvory vo vložke 14
7 Zhotovovanie 14
7.1 Prípustné odchýlky 14
7.2 Ochrana povrchu proti chemickému pôsobeniu 15
Príloha A (informatívna) – Metóda výpočtu pre spaliny s rôznymi teplotami 16

Obrázky
Obrázok 1 – Lineárny rozdiel teplôt 13
Obrázok A.1 – Zmena teplotného spádu v závislosti od výšky vložky 16

Tabuľky
Tabuľka 1 – Plynotesnosť 11
Tabuľka 2 – Minimálny polomer rohov otvorov vložky 14
Tabuľka A.1 – Korekčný parameter prenosu tepla A 17
Tabuľka A.2 – Objemový parameter B 17
Tabuľka A.3 – Parameter pre šírku zaústenia K 17