SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 74 6406
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 74 6406


Označenie: STN 74 6406 zrušená
Slovenský názov: Zárubne z dreva. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Wooden cases. Requirement and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia: 1. 2. 2022
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6406
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 04/07
Nahradzujúce normy: STN 74 6200:2022-02
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje skúšobné metódy a požiadavky na vlastnosti zárubní z dreva, ktoré sú určené na zavesenie krídla dverí, osadených v obvodových stenách a vnútorných priestoroch budov.Obsah normy STN 74 6406
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Oblasť použitia 5
3 Definície 5
4 Triedenie 5
4.1 Podľa umiestnenia dverí v stavbe 5
4.2 Podľa konštrukcie stojok a nadpražia 6
4.3 Podľa spôsobu otvárania dverového krídla 6
4.4 Podľa počtu dverových krídel 6
4.5 Podľa veľkosti polodrážky 6
4.6 Podľa možnosti umiestnenia tesnenia 6
5 Tvary a rozmery 6
6 Požiadavky a klasifikácia 8
6.1 Druh konštrukčného prvku 8
6.2 Požiarna odolnosť 9
6.3 Dymotesnosť 9
6.4 Emisia formaldehydu 9
6.5 Vodotesnosť 9
6.6 Tolerancie rozmerov 10
6.7 Odolnosť proti zvislému zaťaženiu 10
6.8 Odolnosť proti statickému krúteniu 10
6.9 Odolnosť proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom 11
6.10 Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu 11
6.11 Vzduchová nepriezvučnosť 12
6.12 Súčiniteľ prechodu tepla 12
6.13 Prievzdušnosť 12
7 Skúšobné metódy 13
7.1 Všeobecne 13
7.2 Počet skúšobných vzoriek 13
7.3 Požiarna odolnosť 13
7.4 Dymotesnosť 13
7.5 Emisia formaldehydu 13
7.6 Vodotesnosť 13
7.7 Odolnosť proti zvislému zaťaženiu 14
7.8 Odolnosť proti statickému krúteniu 14
7.9 Odolnosť proti nárazu mäkkým a ťažkým telesom 14
7.10 Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu 14
7.11 Vzduchová nepriezvučnosť 14
7.12 Súčiniteľ prechodu tepla 14
7.13 Prievzdušnosť 14
8 Označovanie 14
Príloha A (normatívna) 15