SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO/IEC 17050-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO/IEC 17050-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO/IEC 17050-2
Slovenský názov: Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 2: Podporná dokumentácia (ISO/IEC 17050-2: 2004)
Anglický názov: Conformity assessment. Supplier´s declaration of conformity. Part 2: Supporting documentation (ISO/IEC 17050-2:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.120.20
Triediaci znak: 01 5259
Úroveň zapracovania: idt EN ISO/IEC 17050-2:2004, idt ISO/IEC 17050-2:2004
Vestník: 05/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 45014:2000-10 (01 5259)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy ISO/IEC 17050 určuje všeobecné požiadavky na podpornú dokumentáciu, ktorá má zdôvodniť vyhlásenie dodávateľa o zhode, ako to opisuje norma ISO/IEC 17050-1.Obsah normy STN EN ISO/IEC 17050-2
Obsah
Predhovor 4
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Všeobecné požiadavky 6
4.1 Nadväznosť 6
4.2 Prístupnosť 6
4.3 Čas uchovávania 7
5 Obsah podpornej dokumentácie 7