SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 438-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 438-3


Označenie: STN EN 438-3 zrušená
Slovenský názov: Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc (lamináty). Časť 3: Klasifikácia a špecifikácia laminátov s hrúbkou menšou ako 2 mm určených na nalepenie na podklad
Anglický názov: High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 3: Classification and specifications for laminates less than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2005
Dátum zrušenia: 1. 8. 2016
Jazyk: EN
ICS: 83.140.20
Triediaci znak: 64 4220
Úroveň zapracovania: idt EN 438-3:2005
Vestník: 05/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 438-3:2016-08 (64 4220)
Nahradené normy: STN EN 438-1:1999-04 (64 4220), STN EN 438-2:1999-05 (64 4220)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: