SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13336
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13336


Označenie: STN EN 13336 zrušená
Slovenský názov: Usne. Vlastnosti čalúnnických usní. Návod na výber usní na nábytok
Anglický názov: Leather. Upholstery leather characteristics. Guide for selection of leather for furniture (ISO/FDIS 16131:2003(E))
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia: 1. 2. 2013
Jazyk: SK
ICS: 59.140.30
Triediaci znak: 79 2530
Úroveň zapracovania: idt EN 13336:2004
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13336:2013-02 (79 2530)
Nahradené normy: STN EN 13336:2005-04 (79 2530)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument uvádza návody na skúšobné metódy a odporúčané hodnoty čalúnnických usní na nábytok. Súčasne špecifikuje postupy odberu vzoriek a kondicionovania skúšobných telies.Obsah normy STN EN 13336
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Definície 6
4 Všeobecné princípy 6
5 Odber vzoriek 6
6 Kondicionovanie a príprava vzoriek 6
7 Vlastnosti, skúšobné metódy a odporúčané hodnoty 7
8 Protokol o skúške 7
Príloha A (normatívna) 8
A.1 Základné vlastnosti, odporúčané hodnoty a skúšobné metódy
na čalúnnické usne na nábytok 8
A.2 Doplňujúce vlastnosti, odporúčané hodnoty a skúšobné metódy
na čalúnnické usne na nábytok 10
Literatúra 11