Tlačiť

STN ISO 15686-1


Označenie: STN ISO 15686-1 zrušená
Slovenský názov: Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 1: Všeobecné princípy
Anglický názov: Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 1: General principles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2005
Dátum zrušenia: 1. 3. 2013
Jazyk: EN
ICS: 91.040.01, 91.010.01
Triediaci znak: 73 4005
Úroveň zapracovania: idt ISO 15686-1:2000
Vestník: 05/05
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN ISO 15686-1:2013-03 (73 4005)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: