Tlačiť

STN ISO 15686-2


Označenie: STN ISO 15686-2 zrušená
Slovenský názov: Budovy a ich časti. Určenie životnosti. Časť 2: Postupy určenia predpokladanej životnosti
Anglický názov: Buildings and constructed assets -- Service life planning -- Part 2: Service life prediction procedures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2005
Dátum zrušenia: 1. 7. 2022
Jazyk: EN
ICS: 91.040.01, 91.010.01
Triediaci znak: 73 4005
Úroveň zapracovania: idt ISO 15686-2:2001
Vestník: 05/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: