SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12057
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12057


Označenie: STN EN 12057 zrušená
Slovenský názov: Výrobky z prírodného kameňa. Štandardné dlaždice a obkladačky. Požiadavky
Anglický názov: Natural stone products. Modular tiles. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2005
Dátum zrušenia: 1. 7. 2015
Jazyk: SK
ICS: 91.100.15
Triediaci znak: 72 1822
Úroveň zapracovania: idt EN 12057:2004
Vestník: 07/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12057:2015-07 (72 1822)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na ploché štandardné dlaždice a obkladačky z prírodného kameňa na podlahy, schody, steny a stropy. Nezahrnuje prírodné kamenivo a priemyselne vyrobený ka-meň, ako aj spôsob ukladania obkladových prvkov.Obsah normy STN EN 12057
Predhovor 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Požiadavky 8
4.1 Požiadavky na geometrické charakteristiky 8
4.1.1 Všeobecne 8
4.1.2 Požiadavky na rozmery, rovinnosť a pravouhlosť 8
4.1.3 Požiadavky na úpravu povrchu 9
4.2 Požiadavky na prírodný kameň na štandardné dlaždice a obkladačky 10
4.2.1 Všeobecne 10
4.2.2 Označenie 10
4.2.3 Vizuálny vzhľad 10
4.2.4 Pevnosť v ohybe 11
4.2.5 Pevnosť väzby priľnutia 11
4.2.6 Nasiakavosť pri atmosférickom tlaku 11
4.2.7 Reakcia na oheň 11
4.2.8 Nasiakavosť kapilaritou 12
4.2.9 Objemová hmotnosť a otvorená pórovitosť 12
4.2.10 Odolnosť proti mrazu 12
4.2.11 Odolnosť proti teplotnému šoku 12
4.2.12 Priepustnosť vodných pár 13
4.2.13 Odolnosť proti obrusovaniu 13
4.2.14 Odolnosť proti šmyku 13
4.2.15 Dotykový pocit 13
5 Označovanie a balenie 13
6 Preukazovanie zhody a vnútropodniková kontrola výroby 14
6.1 Všeobecné pravidlá 14
6.2 Počiatočné skúšanie typu 14
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby 15
Príloha A (normatívna) – Vzorkovanie 17
A.1 Všeobecne 17
A.2 Princípy vzorkovania 17
A.3 Odber súborných vzoriek 17
A.4 Vypracovanie plánu vzorkovania 17
A.5 Zariadenie na odber vzoriek 17
A.6 Metódy na odber vzoriek 17
A.6.1 Všeobecne 17
A.6.2 Odber vzoriek z kameňolomov 18
A.6.3 Odber vzoriek z výrobných závodov 18
A.6.4 Odber vzoriek na stavbách 18
A.7 Označovanie, balenie a zaslanie vzoriek 18
A.8 Protokol o odbere vzoriek 19
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné
požiadavky smernice ES o stavebných výrobkoch 20
ZA.1 Predmet a príslušné charakteristiky 20
ZA.2 Postupy na preukazovanie zhody výrobkov 22
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 23
ZA.3.1 Označenie CE 23
ZA.3.2 Referenčný model na označenie a etiketovanie 23
ZA.4 Vyhlásenie zhody ES 24
Príloha ZB (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné
požiadavky smernice ES o stavebných výrobkov 25
ZB.1 Predmet a príslušné charakteristiky 25
ZB.2 Postupy na preukazovanie zhody výrobkov 27
ZB.3 Označenie CE a etiketovanie 28
ZB.3.1 Označenie CE 28
ZB.3.2 Referenčný model na označenie a etiketovanie 29
ZB.4 Vyhlásenie zhody ES 30
Literatúra 31