SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13443-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13443-2


Označenie: STN EN 13443-2 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Mechanické filtre. Časť 2: Jemnosť filtrov od 1 µm do 80 µm. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie
Anglický názov: Water conditioning equipment inside buildings - Mechanical filters - Part 2: Particle rating 1 Šm to less than 80 Šm - Requirements for performance, safety and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia: 1. 11. 2007
Jazyk: EN
ICS: 13.060.20, 91.140.60
Triediaci znak: 73 6658
Úroveň zapracovania: idt EN 13443-2:2005
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13443-2+A1:2007-11 (73 6658)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: