SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14129
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14129


Označenie: STN EN 14129 zrušená
Slovenský názov: Tlakové poistné ventily určené pre nádrže na skvapalnené uhľovodíkové plyny (LPG)
Anglický názov: Pressure relief valves for LPG tanks
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2005
Dátum zrušenia: 1. 8. 2014
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 07 8221
Úroveň zapracovania: idt EN 14129:2004
Vestník: 07/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 7/09, 3/07, 10/11, 2/10, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14129:2014-08 (07 8221)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na navrhovanie a skúšanie pružinových tlakových poistných ventilov a ventilov s tepelne rozťažnou jednotkou, ktoré sú určené pre nádrže na LPG.Obsah normy STN EN 14129
Predhovor 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Prevádzkové podmienky 11
5 Materiály 12
5.1 Všeobecne 12
5.2 Kovové materiály 12
5.3 Súčasti z nekovových materiálov 12
5.4 Mazivá, tesniace materiály a lepidlá 12
5.5 Certifikácia 13
6 Návrh 13
6.1 Úvod 13
6.2 Parametre návrhu 13
6.3 Závity 13
6.4 Pružiny 14
6.5 Ďalšie požiadavky 14
6.6 Poistný ventil s rúrkovým závitom 14
7 Skúšanie návrhu 15
7.1 Všeobecne 15
7.2 Hydraulická tlaková skúška 15
7.3 Skúška nadmerným krútiacim momentom 15
7.4 Prevádzkové a prietokové charakteristiky 15
7.4.1 Všeobecne 15
7.4.2 Prevádzková skúška 16
7.4.3 Skúška prietokových charakteristík 16
7.4.4 Tesniaci tlak 16
7.4.5 Pokles tlaku pri uzatvorení 16
8 Označovanie 16
8.1 Tlakové poistné ventily 16
8.2 Ventily s tepelne rozťažnou jednotkou 17
9 Prevádzkové pokyny 17
Príloha A (informatívna) – Termíny používané pri tlakových poistných ventiloch na LPG 18
Príloha B (normatívna) – Osobitné požiadavky na ventily používané pri nízkej teplote 19
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 97/23/ES 20
Literatúra 21