SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12813
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12813Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12813
Slovenský názov: Dočasné zariadenia staveniska. Podperné veže z lešeňových dielcov. Špeciálne metódy konštrukčného návrhu
Anglický názov: Temporary works equipment. Load bearing towers of prefabricated components. Particular methods of structural design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.220
Triediaci znak: 73 8118
Úroveň zapracovania: idt EN 12813:2004
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12813:2005-03 (73 8108)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje metódu zisťovania konštrukčných dát pre tuhosť a únosnosť pomocou výpočtu doplneného skúškami podperných veží z lešeňových dielcov z ocele alebo hliníkových zliatin.Obsah normy STN EN 12813
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy a oblasť použitia 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Značky 9
5 Všeobecné informácie potrebné na statický výpočet podpernej veže z lešeňových dielcov 9
6 Metódy výpočtu návrhovej únosnosti podpernej veže 10
6.1 Prípady výpočtu 10
6.2 Krivka stanovená pre prípad 1a) 11
6.3 Skúšobné metódy 12
6.4 Čiastkové skúšky a celkové skúšky 12
7 Dokumentácia o skúškach 12
8 Potrebná dokumentácia 13
8.1 Všeobecne 13
8.2 Informácie pre používateľa 13
8.3 Informácie pre projektantov podperných lešení 13
Príloha A (informatívna) – Postup výpočtu pri plnopriehradovej podpernej veži podľa teórie I. rádu 14
A.1 Vybraný príklad 14
A.2 Stanovenie vzperného zaťaženia Fcr pre jednu rovinu podpernej veže 14
A.3 Statický výpočet podľa teórie I. rádu 14
Príloha B (normatívna) – Postup celkových skúšok 16
B.1 Úvod 16
B.2 Skúšobné zariadenie 16
B.3 Výber dielcov 16
B.4 Montáž skúšobnej podpernej veže 16
B.5 Postup skúšky 18
B.6 Zaznamenávané údaje 18
B.7 Doplňujúce požiadavky pri dodatočnej aplikácii vodorovného zaťaženia 18
Literatúra 19