SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 14578
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 14578


Označenie: STN P CEN/TS 14578 zrušená
Slovenský názov: Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou alebo na kanalizáciu. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Odporúčaný postup inštalovania
Anglický názov: Plastics piping systems for water supply or drainage and sewerage. Glass-reinforced thermosetting plastics (GPR) based on unsaturated polyester resin (UP). Recommended practice for installation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia: 1. 8. 2014
Jazyk: SK
ICS: 23.040.01, 23.040.20, 91.140.80, 93.030
Triediaci znak: 73 6633
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 14578:2003
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN P CEN/TS 14578:2014-08 (73 6633)
Nahradené normy: STN EN 1636-6:2001-02 (64 0649)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická špecifikácia (CEN/TS) špecifikuje odporúčané postupy inštalovania potrubných systémov vyrobených zo sklených laminátov na báze nenasýtenej polyesterovej živice (GRP-UP), určených na používanie na tlakové alebo beztlakové vodovodné alebo kanalizačné aplikácie.Obsah normy STN P CEN/TS 14578
Predhovor 4
Úvod 4
1 Predmet 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Postupy 6
4.1 Všeobecne 6
4.2 Špeciálne podmienky na rúry s menovitou tuhosťou menšou ako SN 1250 6
5 Špecifické informácie a odporúčania 6
5.1 Všeobecne 6
5.2 Špeciálne dopravné požiadavky 6
5.3 Maximálna výška skladovania na stavenisku 6
5.4 Maximálne obdobie skladovania pri vystavení priamemu slnečnému žiareniu 6
5.5 Klimatické podmienky vyžadujúce špeciálne skladovanie 7
5.6 Medzné deformácie 7
5.7 Koeficient lineárnej rozťažnosti 7
5.8 Pozdĺžny ťahový modul a ťahová pevnosť 7
5.9 Vhodnosť na používanie na plochách vystavených slnečnému žiareniu 7
5.10 Vhodné spájacie systémy 7
5.11 Ohýbanie za studena 7
5.12 Dovolené miery straty vody a tlaku 7
Literatúra 8