Tlačiť

STN P CEN/TS 14906


Označenie: STN P CEN/TS 14906 zrušená
Slovenský názov: Usne. Vlastnosti čalúnnických usní. Návod na výber usní do automobilov
Anglický názov: Leather. Upholstery leather characteristics. Guide for the selection of leather for automotive
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia: 1. 9. 2012
Jazyk: SK
ICS: 59.140.30
Triediaci znak: 79 2531
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 14906:2004
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14906:2012-09 (79 2531)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument uvádza návody na skúšobné postupy a odporúčané hodnoty na čalúnnické usne do automobilov. Súčasne špecifikuje postupy odberu vzoriek a kondicionovania skúšobných telies.Obsah normy STN P CEN/TS 14906
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny 6
4 Všeobecné princípy 6
5 Odber vzoriek 6
6 Kondicionovanie a príprava vzoriek 6
7 Vlastnosti, skúšobné metódy a odporúčané hodnoty 7
8 Protokol o skúške 7
Príloha A (normatívna) – Vlastnosti, skúšobné metódy a odporúčané hodnoty čalúnnických usní do automobilov 8
Literatúra 10