SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 607
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 607Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 607
Slovenský názov: Zavesené strešné odkvapové žľaby a ich súčasti vyrobené z PVC-U. Definície, požiadavky a skúšanie
Anglický názov: Eaves gutters and fittings made of PVC-U. Definitions, requirements and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.91, 91.060.20
Triediaci znak: 74 7704
Úroveň zapracovania: idt EN 607:2004
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 607:2005-05 (74 7704)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy závesných strešných odkvapových žľabov a súčastí vyrobených z neplastifikovaného polyvinylchloridu (PVC-U) určených na odvádzanie dažďovej vody.Obsah normy STN EN 607
Predhovor 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
3.1 Odkvapové žľaby 9
3.2 Zvodové rúry 9
3.3 Žľabové spojky 9
3.4 Spájacie svorky 9
3.5 Žľabové redukcie 10
3.6 Rohové kusy 10
3.7 Koncové uzávery 10
3.8 Žľabové kotlíky 10
3.9 Výrobná dĺžka 10
4 Materiál 10
4.1 Surovina 10
4.2 Používanie iného ako prvotného materiálu 10
5 Všeobecné vlastnosti žľabov – Vzhľad 10
6 Geometrické vlastnosti žľabov 10
6.1 Šírka 10
6.2 Dĺžka 10
7 Fyzikálne a mechanické vlastnosti žľabov 11
8 Všeobecné vlastnosti súčastí 11
8.1 Všeobecne 11
8.2 Vzhľad 11
8.3 Tvar a rozmery 12
9 Fyzikálne vlastnosti súčastí 12
10 Tesniace krúžky 12
11 Lepidlá 13
12 Značenie 13
13 Označenie 13
14 Funkčné požiadavky žľabových systémov 13
15 Výrobná kontrola 14
Príloha A (normatívna) – Používanie iného ako prvotného materiálu 15
A.1 Definície materiálu 15
A.1.1 Prvotný materiál 15
A.1.2 Vlastný opätovne spracovateľný materiál 15
A.1.3 Externý opätovne spracovateľný materiál 15
A.1.4 Recyklovaný materiál 15
A.2 Opätovne spracovateľný a recyklovaný materiál 15
A.2.1 Vlastný opätovne spracovateľný materiál 15
A.2.2 Externé opätovne spracovateľné a recyklované materiály s dohodnutou špecifikáciou 15
A.2.3 Externé opätovne spracovateľné a recyklované materiály bez dohodnutej špecifikácie 18
Príloha B (normatívna) – Skúška rázovej odolnosti 19
Príloha C (normatívna) – Skúška teplotnej rozťažnosti súčastí 20
Príloha D (normatívna) – Skúška vodotesnosti 21
Príloha E (informatívna) – Prierezové plochy 22
Literatúra 23