SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 13792
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 13792


Označenie: STN EN ISO 13792 zrušená
Slovenský názov: Tepelnotechnické vlastnosti budov. Výpočet vnútornej teploty v miestnosti bez strojového chladenia v letnom období. Zjednodušené metódy (ISO 13792: 2005)
Anglický názov: Thermal performance of buildings. Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling. Simplified methods (ISO 13792:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia: 1. 10. 2012
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0706
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 13792:2005, idt ISO 13792:2005
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 13792:2012-10 (73 0706)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje požadované vstupné údaje pre zjednodušené výpočtové metódy na určenie najvyšších, priemerných a najnižších denných hodnôt operatívnej teploty v miestnosti počas letného obdobia: a) na definovanie vlastností miestnosti s cieľom zabrániť prehrievaniu v lete na úrovni návrhu; b) na definovanie, či je alebo nie je potrebná inštalácia systému chladenia.Obsah normy STN EN ISO 13792
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny, definície, značky a jednotky 8
3.1 Termíny a definície 8
3.2 Značky a jednotky 9
4 Vstupné údaje a výsledky 10
4.1 Predpoklady 10
4.2 Okrajové podmienky a vstupné údaje 11
4.3 Výstupné údaje 15
5 Výpočtový postup 15
6 Postupy overenia 15
6.1 Úvod 15
6.2 Postup overenia pre výpočtovú metódu 15
6.3 Postup overenia pre faktor ožiarenosti slnkom vplyvom vonkajších prekážok 22
Príloha A (informatívna) – Príklady modelového riešenia 25
A.1 Úvod 25
A.2 RC model s tromi uzlami 25
A.3 Metóda tepelnej pohltivosti 30
Príloha B (informatívna) – Výmena vzduchu pri prirodzenom vetraní 37
B.1 Úvod 37
B.2 Určenie hodnoty intenzity výmeny vzduchu pri prirodzenom vetraní 37
Príloha C (informatívna) – Určenie zatienenej plochy rovného povrchu vplyvom vonkajších prekážok 38
C.1 Úvod 38
C.2 Výpočtový postup 38
Príloha D (informatívna) – Vnútorné tepelné zisky 40
D.1 Úvod 40
D.2 Budovy na bývanie 40
D.3 Nebytové budovy 41
Príloha E (informatívna) – Príklady výpočtu 42
E.1 Charakteristika miestnosti 42
E.2 Príklad výpočtu pre RC model s tromi uzlami 45
E.3 Metóda tepelnej prijímavosti/tepelnej vodivostipohltivosti 47
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie
a im zodpovedajúce európske publikácie 50