SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14389-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14389-2


Označenie: STN EN 14389-2 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Metódy hodnotenia dlhodobej účinnosti. Časť 2: Neakustické vlastnosti
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices. Procedures for assessing long term performance. Part 2: Non-acoustical characteristics
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2005
Dátum zrušenia: 1. 10. 2015
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6043
Úroveň zapracovania: idt EN 14389-2:2004
Vestník: 09/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14389-2:2015-10 (73 6043)
Nahradené normy: STN EN 14389-2:2005-02 (73 6043)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na životnosť a je zameraná aj na pomoc dodávateľom pri jej predvídaní.Obsah normy STN EN 14389-2
Predhovor 5

Úvod 5

1 Predmet normy 5

2 Normatívne odkazy 6

3 Termíny a definície 7

4 Požiadavky 7

Príloha A (normatívna) – Klasifikácia vplyvu podmienok okolia pozemnej komunikácie na zariadenia
na zníženie hluku 9

Príloha B (informatívna) – Materiálové normy 10

Literatúra 14