SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13422
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13422


Označenie: STN EN 13422 zrušená
Slovenský názov: Dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách. Prenosné vodiace bezpečnostné zariadenia. Dopravné kužele a dopravné valce
Anglický názov: Vertical road signs. Portable deformable warning devices and delineators. Portable road traffic signs. Cones and cylinders
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2005
Dátum zrušenia: 1. 10. 2009
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7030
Úroveň zapracovania: idt EN 13422:2004
Vestník: 09/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13422+A1:2009-10 (73 7030)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na nové dopravné kužele a na nové dopravné valce s retroreflexnými vlastnosťami.Obsah normy STN EN 13422
Predhovor 6

Úvod 6

1 Predmet normy 6

2 Normatívne odkazy 6

3 Termíny, definície, značky a skratky 7

4 Navrhovanie, rozmery a tolerancie 8
4.1 Dopravné kužele 8
4.1.1 Navrhovanie dopravných kužeľov 8
4.1.2 Rozmery dopravných kužeľov 9
4.2 Dopravné valce 9
4.2.1 Navrhovanie dopravných valcov 9
4.2.2 Navrhovanie dopravných valcov 10
4.3 Tolerancie 10

5 Materiály 10

6 Funkčné požiadavky 10
6.1 Vizuálne funkčné požiadavky 10
6.1.1 Klasifikácia 10
6.1.2 Farby; koeficient jasu a požiadavky na retroreflexiu 10
6.2 Fyzikálne funkčné požiadavky 13
6.2.1 Stabilita dopravných kužeľov 13
6.2.2 Odolnosť dopravných kužeľov pri spadnutí 14
6.2.3 Priľnavosť retroreflexných povrchov 14
6.2.4 Súvislosť retroreflexných povrchov 14
6.2.5 Odolnosť proti nárazu pri nízkych teplotách 14
6.2.6 Odolnosť proti ohybu – dopravné kužele 14
6.2.7 Odolnosť dopravných valcov proti únave 14

7 Skúšobné metódy 14
7.1 Všeobecné požiadavky a záznamy 14
7.2 Stanovenie chromatickosti a koeficientu jasu v podmienkach za sucha 14
7.3 Fotometrické skúšky 14
7.3.1 Stanovenie minimálneho začiatočného koeficientu vratného odrazu R´ 14
7.3.2 Stanovenie koeficientu retroreflexných funkčných požiadaviek R´ pre retroreflexné dopravné
kužele alebo dopravné valce 15
7.3.3 Stanovenie relatívneho rozdelenia retroreflexných funkčných požiadaviek 16
7.4 Skúška stanovenia stability dopravných kužeľov 17
7.5 Skúška odolnosti proti nárazu pri nízkej teplote 17
7.6 Skúška pádom pre dopravné kužele 18
7.7 Meranie koeficientu vratného odrazu mokrých retroreflexných povrchov 18
7.7.1 Princíp 18
7.7.2 Prístroj 20
7.7.3 Metóda 20
7.7.4 Protokol 20
7.8 Skúška priľnavosti retroreflexného povrchu (povrchov dopravných kužeľov a dopravných
valcov 20
7.9 Skúška ohybu dopravných valcov 20
7.9.1 Zariadenie 20
7.9.2 Skúšobná metóda 20
7.10 Únavová skúška dopravných valcov 21
7.10.1 Zariadenie 21
7.10.2 Skúšobná metóda 21

8 Označovanie 22
8.1 Dopravné valce 22
8.1.1 Základňa 23
8.1.2 Teleso kužeľa 23
8.1.3 Retroreflexné povrchy (všetky typy konštrukcie dopravných kužeľov 23
8.2 Dopravné valce 23
8.2.1 Teleso valca (v každej vyhovujúcej viditeľnej polohe 23
8.2.2 Retroreflexné povrchy 23
8.3 Čitateľnosť a trvanlivosť označenia 23
8.3.1 Veľkosť písma (výška 23
8.3.2 Trvanlivosť označenia 24
8.4 Príklady schémy označovania 24
8.4.1 Dopravné kužele 24
8.4.2 Dopravné valce 24
8.5 Označenie proti krádeži 24

9 Hodnotenie 24
9.1 Počiatočná skúška typu 24
9.2 Vnútropodniková kontrola výroby 29
9.3 Spoločné požiadavky 31
9.3.1 Všeobecne 31

Príloha A (normatívna) – Technická dokumentácia počiatočnej skúšky typu 32

Príloha B (informatívna) – Príklady skúšobných formulárov na zapísanie výsledkov posúdenia zhody 33

Príloha C (informatívna) – Environmentálne hľadiská 38

Literatúra 39