SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 806-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 806-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 806-2
Slovenský názov: Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 2: Navrhovanie
Anglický názov: Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption. Part 2: Design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.60
Triediaci znak: 73 6670
Úroveň zapracovania: idt EN 806-2:2005
Vestník: 09/05
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument uvádza odporúčania a určuje požiadavky na navrhovanie inštalácií a zariadení na pitnú vodu v budovách a na potrubia mimo budov v rámci komplexu budov, ktoré sú zásobované vodou z jednej vodovodnej prípojky (pozri EN 806-1). Platí na nové inštalácie, ako aj na ich údržbu, opravy a rekonštrukcie.Obsah normy STN EN 806-2
Predhovor 9
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Všeobecné požiadavky 14
4 Zásobovanie vodou z vlastného zdroja 16
5 Materiály potrubí a zariadení 16
6 Komponenty 21
7 Potrubie v budovách 21
8 Vodovody na studenú pitnú vodu 22
9 Distribúcia ohriatej pitnej vody 24
10 Ochrana pred prasknutím 26
11 Pokyny na inštaláciu vodomerov 28
12 Úprava vody 29
13 Akustika 30
14 Ochrana systémov pred vonkajšou teplotou pôsobiacou na potrubia, tvarovky a zariadenia 30
15 Zvyšovanie tlaku 32
16 Tlakové redukčné ventily 36
17 Kombinovaná prevádzka v rozvodoch pitnej vody a vody na hasenie požiaru 37
18 Ochrana pred poškodením koróziou 38
19 Dodatočné požiadavky na odvzdušnené systémy na studenú a ohriatu pitnú vodu 39
Príloha A (normatívna) – Zoznam použiteľných materiálov (neúplný) 45
Príloha B (normatívna) – Hľadiská pri úprave vody 48
Literatúra 54