Tlačiť

STN EN 14598-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14598-3
Slovenský názov: Vystužené reaktoplastové lisovacie zmesi. Špecifikácie zmesi na lisovanie dosiek (SMC) a objemovej lisovacej zmesi (BMC). Časť 3: Špecifické požiadavky
Anglický názov: Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 3: Specific requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 83.120
Triediaci znak: 64 2029
Úroveň zapracovania: idt EN 14598-3:2005
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: