SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13402-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13402-3


Označenie: STN EN 13402-3 zrušená
Slovenský názov: Označovanie veľkostí oblečenia. Časť 3: Rozmery a intervaly
Anglický názov: Size designation of clothes. Part 3: Measurements and intervals
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2005
Dátum zrušenia: 1. 4. 2014
Jazyk: SK
ICS: 61.020
Triediaci znak: 80 7006
Úroveň zapracovania: idt EN 13402-3:2004
Vestník: 10/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13402-3:2014-04 (80 7006)
Nahradené normy: STN EN 13402-3:2005-06 (80 7006), STN 80 5023:1989-05, STN 80 5024:1981-12, STN 80 5025:1983-04, STN 80 5026:1983-06, STN 80 7023:1989-11, STN 80 7025:1989-10, STN 80 7702:1987-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument určuje veľkostný systém, ktorý sa bude používať na zostavovanie normalizovaných veľkostí oblečenia pre deti (dojčatá), mužov a chlapcov, ženy a dievčatá.Obsah normy STN EN 13402-3
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Rozmery a intervaly 7
4.1 Ženy 7
4.2 Muži 12
4.3 Deti (dojčatá), chlapci a dievčatá 16
5 Písmenové kódy 23
5.1 Všeobecne 23
5.2 Ženy 23
5.3 Muži 23
Príloha A (informatívna) – Príklady označovania odevov normalizovaným piktogramom 24
Literatúra 26