Tlačiť

STN EN 13084-6


Označenie: STN EN 13084-6 zrušená
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 6: Oceľové vložky. Navrhovanie a vyhotovenie
Anglický názov: Free-standing chimneys. Part 6: Steel liners. Design and execution
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2005
Dátum zrušenia: 1. 1. 2017
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-6:2004
Vestník: 10/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13084-6:2017-01 (73 4112)
Nahradené normy: STN EN 13084-6:2005-05 (73 4112)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma sa zaoberá osobitnými požiadavkami a funkčnými kritériami na návrh vložkových systémov vyrobených z ocele pre samostatne stojace komíny. Stanovuje požiadavky pre valcové oceľové vložky tak, ako je uvedené v EN 13084-1.