SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13204
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13204


Označenie: STN EN 13204 zrušená
Slovenský názov: Dvojčinné hydraulické záchranárske nástroje pre hasičov a záchranné služby. Požiadavky na bezpečnosť a výkon
Anglický názov: Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use. Safety and performance requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2005
Dátum zrušenia: 1. 1. 2013
Jazyk: SK
ICS: 11.160, 13.220.10
Triediaci znak: 92 0712
Úroveň zapracovania: idt EN 13204:2004
Vestník: 10/05
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13204+A1:2013-01 (92 0712)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma rozoberá o technické požiadavky na minimalizovanie rizík závažných ohrození uvedených v kapitole 4, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak dvojčinné hydraulické záchranárske systémy sa obsluhujú a/alebo udržiavajú podľa predpokladu výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu.Obsah normy STN EN 13204
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Ohrozenia 11
5 Požiadavky 12
5.1 Bezpečnostné požiadavky 12
5.1.1 Všeobecne 12
5.1.2 Rozpínacie nástroje 14
5.1.3 Strihacie nástroje 16
5.1.4 Kombinované nástroje 16
5.1.5 Záchranárske priamočiare rozpínacie valce 16
5.1.6 Pohonné agregáty 17
5.1.7 Ručné čerpadlá 18
5.1.8 Hadice a hadicová zostava 18
5.1.9 Navijaky hadíc 18
5.1.10 Príslušenstvo 18
5.1.11 Hlučnosť 19
5.2 Výkonové požiadavky 19
5.2.1 Všeobecne 19
5.2.2 Rozpínacie nástroje 19
5.2.3 Strihacie nástroje 20
5.2.4 Kombinované nástroje 22
5.2.5 Priamočiare rozpínacie valce 23
5.2.6 Pohonné agregáty 23
5.2.7 Ručné čerpadlá 24
5.2.8 Hadicové zostavy a navijáky hadíc 25
5.2.9 Príslušenstvo 25
6 Overovanie 25
6.1 Všeobecne 25
6.2 Overovanie bezpečnostných požiadaviek 26
6.2.1 Všeobecne. Overovanie údajov od výrobcu 26
6.2.2 Rozpínacie nástroje 27
6.2.3 Strihacie nástroje 27
6.2.4 Kombinované nástroje 28
6.2.5 Záchranárske priamočiare rozpínacie valce 28
6.2.6 Pohonné agregáty 28
6.2.7 Ručné čerpadlá 29
6.2.8 Hadice a hadicové zostavy 29
6.2.9 Navijaky hadíc 29
6.2.10 Príslušenstvo 29
6.2.11 Hlučnosť 29
6.3 Overovanie výkonových požiadaviek 30
6.3.1 Všeobecne 30
6.3.2 Rozpínacie nástroje 30
6.3.3 Strihacie nástroje 30
6.3.4 Kombinované nástroje 30
6.3.5 Záchranárske priamočiare rozpínacie valce 31
6.3.6 Pohonné agregáty 31
6.3.7 Ručné čerpadlá 32
6.3.8 Hadice a navijaky hadíc 32
6.3.9 Príslušenstvo 32
7 Informácie na používanie 32
7.1 Všeobecne 32
7.2 Školenie 32
7.3 Bezpečná a účinná prevádzka 33
7.4 Úložný priestor a čistenie 33
7.5 Kontrola a skúšanie 33
8 Označovanie 33
Príloha A (normatívna) – Zoznam ohrození 35
Príloha B (normatívna) – Stanovenie hlučnosti 37
Príloha C (informatívna) – Dodatočné odporúčania 40
Príloha D (informatívna) – Príklady technických opatrení na zníženie hlučnosti 41
Príloha ZA (informatívna) - Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné požiadavky
alebo iné ustanovenia európskej smernice o strojoch 98/37/ES pozmenená smernicou 98/79/ES 42
Literatúra 43