SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13034
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13034


Označenie: STN EN 13034 zrušená
Slovenský názov: Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na ochranné odevy proti chemikáliám, poskytujúce obmedzenú ochranu proti kvapalným chemikáliám (prostriedky typu 6 a typu PB [6])
Anglický názov: Protective clothing against liquid chemicals. Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2005
Dátum zrušenia: 1. 11. 2009
Jazyk: SK
ICS: 13.340.10
Triediaci znak: 83 2872
Úroveň zapracovania: idt EN 13034:2005
Vestník: 09/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 6/07, 8/08, 12/05, 6/09, 3/08,
Nariadenie vlády: 35/2008 29/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13034+A1:2009-11 (83 2872)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje minimálne požiadavky na obmedzene použiteľné a opakovane použiteľné ochranné odevy proti chemikáliám s obmedzenou funkčnosťou.Obsah normy STN EN 13034
Predhovor 4
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Funkčné požiadavky na materiály, švy, spoje a spájacie časti 7
4.1 Materiály 7
4.2 Švy, spoje a spájacie časti 7
5 Funkčné požiadavky na celý oblek 8
5.1 Všeobecne 8
5.2 Odolnosť proti prieniku kvapalín vo forme ľahkého postreku (hmlová skúška) 8
6 Označovanie 9
7 Informácie poskytované výrobcom 10
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice ES 89/686/EHS Osobné ochranné prostriedky 11
Literatúra 12