SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1504-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1504-5


Označenie: STN EN 1504-5 zrušená
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 5: Injektáž betónu
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 5: Concrete injection
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2005
Dátum zrušenia: 1. 8. 2013
Jazyk: SK
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2101
Úroveň zapracovania: idt EN 1504-5:2004
Vestník: 10/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1504-5:2013-08 (73 2101)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť dokumentu určuje požiadavky a kritériá zhody na identifikáciu, správanie (vrátane aspektov trvanlivosti) a bezpečnosť injektážnych výrobkov na opravu a ochranu betónových konštrukcií.Obsah normy STN EN 1504-5
Predhovor 7

Úvod 8

1 Predmet normy 8

2 Normatívne odkazy 9

3 Termíny a definície 11

4 Funkčné vlastnosti týkajúce sa všeobecných princípov ochrany a opráv 13

5 Požiadavky 16
5.1 Požiadavky na identifikáciu 16
5.2 Funkčné požiadavky 18
5.3 Špeciálne aplikácie 22
5.4 Uvoľňovanie nebezpečných látok 22

6 Odber vzoriek 22

7 Hodnotenie zhody 22
7.1 Všeobecne 22
7.2 Počiatočné skúšky typu 22
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby 22
7.4 Posudzovanie, dohľad a certifikácia 23

8 Označovanie a etiketovanie 23

Príloha A (normatívna) – Triedenie injektážnych výrobkov 24

Príloha B (informatívna) – Špeciálne aplikácie 25

Príloha C (informatívna) – Uvoľňovanie nebezpečných látok 26

Príloha D (informatívna) – Minimálna početnosť skúšok vnútropodnikovej kontroly výroby 27

Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia vzťahujúce sa k požiadavkám smernice ES o stavebných
výrobkoch 28
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti 28
ZA.2 Preukazovanie zhody 31
ZA.2.1 Systémy preukazovania zhody 31
ZA.2.2 Certifikát ES a vyhlásenie zhody 32
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 33

Literatúra 35