Tlačiť

STN EN 12899-1/O1


Označenie: STN EN 12899-1/O1 zrušená
Slovenský názov: Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé značky
Anglický názov: Fixed, vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2005
Dátum zrušenia: 1. 7. 2008
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 7021
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/05
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12899-1:2008-07 (73 7021)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 12899:2001 určuje požiadavky na nové trvalé zvislé dopravné značky.