SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14570
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14570


Označenie: STN EN 14570 zrušená
Slovenský názov: Vybavenie nadzemných a podzemných zásobníkových nádrží na skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG)
Anglický názov: Equipping of LPG tanks, overground and underground
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Dátum zrušenia: 1. 11. 2014
Jazyk: SK
ICS: 23.020.30
Triediaci znak: 07 8230
Úroveň zapracovania: idt EN 14570:2005
Vestník: 11/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 7/09, 3/07, 10/11, 2/10, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny: Zmena *A1 V 08/06
Nahradzujúce normy: STN EN 14570:2014-11 (07 8230)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na príslušenstvo nadzemných a podzemných zásobníkových nádrží na skladovanie skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) s objemom najviac 13 m3, ktoré sú vyrobené v zhode s EN 12542 a EN 14075 alebo ekvivalentnými normami a na ktorých sa vykonala hydrostatická tlaková skúška.Obsah normy STN EN 14570
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny, definície a skratky 6
4 Vybavenie zásobníkovej nádrže 8
5 Prevádzkové funkcie 9
6 Montáž 13
7 Kontrola a skúšanie 13
8 Skladovanie, manipulácia a preprava 14
9 Dokumentácia 14
Príloha A (informatívna) – Príklad alternatívnych prostriedkov na ochranu podzemných/zasypaných zásobníkových nádrží proti nadmernému tlaku 15
Príloha B (normatívna) – Nastavovanie a hodnoty výtoku pri tlakových poistných ventiloch 16
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 97/23/ES 17
Literatúra 18