Tlačiť

STN EN 1998-5


Označenie: STN EN 1998-5 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská
Anglický názov: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2005
Dátum zrušenia: 1. 6. 2009
Jazyk: EN
ICS: 91.120.25
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-5:2004
Vestník: 09/05
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1998-5:2009-06 (73 0036)
Nahradené normy: STN P ENV 1998-5:1999-05 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku: (rozpracovanie prekladom)
Predmet normy: