Tlačiť

STN EN ISO 6103


Označenie: STN EN ISO 6103 zrušená
Slovenský názov: Nástroje zo stmeleného brúsiva. Dovolené nevývažky dodávaných brúsnych kotúčov. Skúšanie (ISO 6103: 2005)
Anglický názov: Bonded abrasive products - Permissible unbalances of grinding wheels as delivered - Static testing (ISO 6103:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2005
Dátum zrušenia: 1. 2. 2015
Jazyk: EN
ICS: 25.100.70
Triediaci znak: 22 4506
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 6103:2005, idt ISO 6103:2005
Vestník: 10/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 6103:2015-02 (22 4506)
Nahradené normy: STN EN ISO 6103:2001-12 (22 4506)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: