Tlačiť

STN EN 13084-8Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13084-8
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 8: Navrhovanie a vyhotovenie konštrukcií stožiarov so zavesenými komínmi
Anglický názov: Free-standing industrial chimneys. Part 8: Design and execution of mast construction with satellite components
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-8:2005
Vestník: 11/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma opisuje spôsob, ako stanoviť kritériá návrhu a spôsob montáže samostatne stojacich stožiarov so zavesenými dymovodmi použitím zváraných dymovodov podľa prEN 13084-7 alebo použitím prvkov prefabrikovaných kovových komínov podľa tabuľky D.1 z EN 1856-1: 2003.Obsah normy STN EN 13084-8
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky na jednotlivé súčasti 8
4.1 Nosný stožiar 8
4.2 Zavesené dymovody 8
5 Všeobecný návrh a návrh konštrukcie 8
5.1 Všeobecný návrh 8
5.1.1 Všeobecne 8
5.1.2 Zvárané dymovody 8
5.1.3 Prvky prefabrikovaného kovového komína 8
5.2 Konštrukčné riešenie 9
5.2.1 Všeobecne 9
5.2.2 Vonkajšie zaťaženia 9
6 Požiadavky na montáž 9
Príloha A (normatívna) – Metódy výpočtu vibrácií spôsobených bočným vetrom 10
A.1 Príklady definície priemeru obtekania 10
A.2 Tvorenie vírov 10
A.2.1 Kritická rýchlosť vetra 10
A.2.2 Stanovenie pomernej maximálnej amplitúdy kmitov 11
A.2.3 Preskúšanie 13
A.3 Klasické rozkmitanie (galloping) 13
A.3.1 Počiatočná rýchlosť pri klasickom rozkmitaní 13
A.3.2 Preskúšanie 13
Literatúra 14